“De omgeving waar je woont, werkt en verkeert, dóet iets met mensen”

Voorpublicatie interview | Hedy d'Ancona

“DE OMGEVING WAAR JE WOONT, WERKT EN VERKEERT, DÓET IETS MET MENSEN”

Voorpublicatie interview | Hedy d’Ancona

“De Eerste Kamer. Als je daar binnenkwam, werd je heel erg geïnspireerd door de sfeer van weleer”

Auteur |  Marieke Linn

Hedy d’Ancona is onlosmakelijk verbonden met de vrouwenemancipatie in Nederland. Die strijd voerde haar langs de Man Vrouw Maatschappij, het feministische blad Opzij, de Eerste Kamer tot haar werk als staatssecretaris en minister. En ook al woont ze nu al meer dan veertig jaar in Amsterdam, toch voelt ze zich ‘tot in het diepst van haar ziel’ een Hagenaar. In 1974 neemt ze zitting in de Eerste Kamer en begint haar tijd op het Binnenhof.

Het gebouw
“Elke dinsdag was ik in die tijd in de Eerste Kamer. Het is een prachtig gebouw, daar was ik diep van onder de indruk. Prachtig beschilderde plafonds, klassieke groene bankjes met inktpotjes, de grote rooksalon met aparte zitjes. Ik ben niet deterministisch in de zin dat een gebouw je gedrag voorspelt, maar ik ben wel degelijk van opvatting dat de omgeving waarin je werkt, woont en verkeert iets doet met mensen. Daarom heb ik me ook jarenlang ingezet voor architectuur in de zorg via de Hedy d’Anconaprijs. Vooral als je ziek bent, is het belangrijk dat een verblijf in een zorginstelling een positieve ervaring wordt, en dat het ook voor bezoekers en medewerkers een prettige, inspirerende omgeving is. Dat gold ook voor de Eerste Kamer. Als je daar binnenkwam, werd je heel erg geïnspireerd door de sfeer van weleer.” 

Legalisatie abortus
Zelfbeschikking over het eigen lichaam, het eigen leven. Het recht op abortus is een centraal strijdpunt binnen de vrouwenemancipatie. In 1970 werd de eerste initiatiefwet om de strafbaarstelling voor abortus te beperken voorgelegd, maar deze werd afgewezen. In 1977 volgde een tweede poging die strandde bij de Eerste Kamer. In 1981 mocht d’Ancona namens de PvdA het woord voeren in het debat over het abortusvoorstel van het kabinet-Van Agt I. D’Ancona: “Op de universiteit richtte ik me op sociale geografie en planologie, mijn portefeuille in de Eerste Kamer was volkshuisvesting. Maar toch mocht ik het woord voeren hierover. Omdat ik daar in de praktijk zo voor gevochten had, vonden collega-senatoren dat ik dit moest behandelen.” De wet werd nét aangenomen met 38 stemmen voor en 37 tegen.

… Lees verder in uitgave II

Uitgave II
Verwacht najaar 2023

Reserveer alvast de eerste uitgave die uitkomt in het najaar van 2021

VOORPUBLICATIES