DOCUMENT VOOR EEN MONUMENT HOUDT BINNENHOF OPEN TIJDENS RENOVATIE

2 nov. 2020


PERSBERICHT

Nu de renovatie van het Binnenhof in de startfase komt, krijgt de Nederlandse burger de kans het ruim vijf jaar durende verjongingsproces op de voet te volgen. Onlangs ging het multimediale Document voor een Monument online, waarmee iedereen toegang krijgt tot dit voor Nederland zo belangrijke complex – óók tijdens de renovatie.

Onder dezelfde naam verschijnt een serie rijk geïllustreerde en breeduit verhalende salontafelboeken die verleden, gebruik en toekomst van het Binnenhof als onderwerp hebben. Het eerste deel van de serie verschijnt rondom de start van de renovatie, het tweede deel halverwege het renovatieproces en het derde deel bij de opening van het verjongde Binnenhof.


H
ET HELE PROCES IS ONLINE TE VOLGEN

De renovatie zal van begin tot eind online te volgen zijn op www.renovatiebinnenhof.nl. Het multimediale document maakt het werk van de architecten en bouwers zichtbaar. De website biedt de geïnteresseerde burger de mogelijkheid inzicht te krijgen in de stappen die gezet moeten worden om het ingewikkelde proces tot een goed eind te brengen.

De berichtgeving op de website wordt aangevuld op sociale media en met nieuwsbrieven. Wie persoonlijke herinneringen heeft aan het Binnenhof krijgt de kans zijn of haar verhaal of anekdote te delen.


D
OCUMENT VOOR EEN MONUMENT LAAT DE DEUR OP EEN KIERTJE STAAN

Een interactieve 360° tour en immersive storytelling biedt burgers en toeristen de mogelijkheid delen van dit imposante gebouw te blijven bezoeken. De opnames zijn in volle gang…

Neem alvast een kijkje!

“DE OMGEVING WAAR JE WOONT, WERKT EN VERKEERT, DÓET IETS MET MENSEN” — Hedy d'Ancona


O
OK DE GEBRUIKERS KOMEN IN BEELD

Het multimediale document kijkt niet enkel naar de renovatie. Het besteedt uitgebreid aandacht aan de lange en gevarieerde geschiedenis van het complex en aan de instanties en personen die door de eeuwen heen gebruik hebben gemaakt van de gebouwen. Niet enkel hoogwaardigheidsbekleders uit alle tijden worden in woord en beeld ten tonele gevoerd. Behalve ridders en regenten konden er immers rebellen op het Binnenhof worden aangetroffen, en naast Hollandse vorsten ook bezetters uit den vreemde. Kleurrijke ministers en parlementariërs uit het verre en recente verleden komen in beeld, maar ook allerlei mensen die op het Binnenhof een werkplek vonden, zoals stenografen en de allerlaatste bewoner van het Binnenhof, de huismeester.


H
EDEN EN VERLEDEN

In elk deel van de serie monumentale boeken komen behalve het renovatieproces ook stukken geschiedenis aan de orde: die van de gebouwen zelf, die van de functies die er werden uitgeoefend, van de kunst die er door de eeuwen heen verzameld is, van het veranderend gebruik van de gebouwen, en van de verschillende gebruikers.

Op de website www.renovatiebinnenhof.nl is gedetailleerde informatie te vinden over de inhoud van elk boek, zowel in woord als in beeld, en over de manier waarop geïnteresseerden zich op de boeken kunnen intekenen.B
REDE SAMENWERKING OP PARTICULIER INITIATIEF

Document voor een Monument is een particulier initiatief van de gelijknamige stichting. Deze verkreeg medewerking voor het documenteren van het renovatieproces van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Rijksvastgoedbedrijf en de gebruikers van het Binnenhof: de Raad van State, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, en het ministerie van Algemene Zaken.

De stichting werkt samen met de gebruikers van de gebouwen, de architecten en een verscheidenheid van uitvoerders, en de Gemeente Den Haag.

Lees verder…