‘Als … en als niet …’ Essaywedstrijd 2021

De essays van de drie winnaars worden opgenomen in de uitgave Verleden van het Binnenhof, waarvan het eerste exemplaar zal worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in najaar 2021.

Beeld ↑
Vrede van Nijmegen

De ondertekening van de Vrede tussen Frankrijk en Spanje door Henri Gascard (1635-1701). Wat als …

De geschiedenis is een duizendpoot. Elke poot trekt naar een andere kant en wij zitten ertussenin.

De geschiedenis is ook nog eens een eindeloze reeks van gebeurtenissen die door draden verbonden zijn. Als we een van die vele draden doorknippen, is niets nog wat het had kunnen worden voordat de kapotte draad de reeks verstoorde.

Stel je voor: wat was er van de Nederlandse samenleving terechtgekomen als de Duitsers in 1940, net als ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, de Nederlandse neutraliteit hadden gerespecteerd?

Fantaseer eens mee: wat zou er van onze democratie en onze landspolitiek, wat zou er van ons land geworden zijn als de heren Van Agt en Wiegel zozeer de pest aan elkaar hadden gehad, dat ze nooit, nimmer, tegenover elkaar aan de wijn nippend hadden willen zitten in een knusse box bij restaurant Le Bistroquet? Nabij het Binnenhof dat zij op stelten gingen zetten om het kabinet-Den Uyl te doen vallen?

En wat als in navolging op Lodewijk Napoleon (die het Binnenhof gebruikte als een kazerne, paardenstal en militaire kweekschool) ook Willem I gecharmeerd bleek van Amsterdam als centrum? En dat niet Den Haag maar Amsterdam het bestuurlijk hart van Nederland zou zijn geworden…

Deze vorm van fictie, ook wel bekend als tegenfeitelijke geschiedschrijving, beschrijft een alternatieve wereld waarin de geschiedenis anders is verlopen dan de werkelijke geschiedenis zoals wij die in onze wereld kennen.

Elke deelnemer onderzoekt al schrijvende, welke geschiedenissen er ook hadden kunnen zijn. De redactie van Document voor een Monument beoordeelt de inzendingen. De namen van de juryleden worden binnenkort bekend gemaakt.

Uiterste inzenddatum
Graag ontvangen wij de essays (van maximaal 1500 woorden) voor 16 juli 2021 via redactie@document-voor-een-monument.nl.

De essays van de drie winnaars worden opgenomen in de uitgave Verleden van het Binnenhof, waarvan het eerste exemplaar zal worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in najaar 2021.

Citaat ‘duizendpoot’: Margaret Mazzantini, Mare al mattino (Morgenzee, Amsterdam, 2011).