Rumoer over renovatie

Natuurlijk ging het niet van een leien dakje...

Rumoer over renovatie

Natuurlijk ging het niet van een leien dakje, het plannen maken over de renovatie van het Binnenhof. Het is niet nodig om al het gekrakeel nog eens op te rakelen, da’s goeddeels achter de rug. Al laait het rumoer vast nog wel eens op, zeker als de begroting dreigt overschreden te worden.

Auteur  |  Ton Haak

KLOPPEND HART

“Het Binnenhof is […] een kloppend hart,” schreef historicus Diederik Smit, auteur o.a. van Het belang van het Binnenhof. Twee eeuwen Haagse politiek, huisvesting en herinnering (Amsterdam 2015). “Het is niet louter het symbolische centrum van de parlementaire democratie, maar tevens de werkplek van honderden mensen. Dagelijks is het er een komen en gaan van Kamerleden, ambtenaren, journalisten, persvoorlichters, persoonlijk assistenten en ondersteunend personeel. Dit betekent dat het Binnenhof als regeringscentrum functioneel moet blijven: het moet een comfortabele en werkbare omgeving zijn voor de politieke instellingen die het huisvest en de bezoekers die het ontvangt. Eens in de zoveel jaren moet het complex dan ook op de schop om het nodige onderhoud aan de gebouwen te verrichten. Of het nu het schilderen van de kozijnen, het opnieuw bekleden van het meubilair of het repareren van lekkage is, incidentele werkzaamheden aan de gebouwen zijn noodzakelijk om het politieke bedrijf draaiende te houden. Er bestaat, kortom, af en toe de noodzaak tot een kleine ‘hartoperatie’.”

Smit heeft een goed inzicht in de welles en nietes die rond complexe opknapbeurten en verbouwingen spelen, waar dan ook, en zeker als het om een nationaal monument van het niveau als het Binnenhof gaat. Hij zag al vroeg heel scherp dat, “een dermate belangrijk politiek orgaan als een nationaal parlement [het] verdient […] om gehuisvest te worden `in een representatief gebouw. Dat hoeft geen gigantisch paleis te zijn, maar ook zeker geen anoniem kantoorpand. Kamerleden zouden er dan ook goed aan doen zich wat meer bewust te worden van de symbolische functie die hun huisvesting ook heeft.”

… Lees verder in uitgave I

VOORPUBLICATIES