Copyright

Stichting Document voor een Monument (DveM) en haar bedrijfslogo zijn geregistreerde merken van DveM en mogen zonder diens toestemming niet worden gebruikt.

De websites van DveM genieten auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten en/of bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site en/of onderdelen daarvan te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DveM is het niet toegestaan deze site op andere wijze te framen, te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via deze link